consulted. localised. solved.

Poradenstvo a  lokalizácia

Sme slovenská firma špecializovaná na poskytovanie lokalizačnej podpory spoločnostiam pôsobiacim vo farmaceutickom, zdravotníckom, kozmetickom a potravinárskom sektore.
od roku 2006
Regulačné poradenstvo, Prekladateľské služby, Sprostredkovanie predaja

Trochu viac o nás

Lokalizačnú podporu tvorí poradenstvo v oblasti predpisov upravujúcich umiestnenie výrobkov na trh, odborné prekladateľské, obchodno-agentúrne služby a sprostredkovanie predaja.
Dlhoročné skúsenosti, nekompromisne dôkladný, individuálny prístup pozdvihli naše služby nad úroveň, ktorú od nás klienti, či už nadnárodné koncerny alebo tuzemské spoločnosti, požadujú.

Služby, ktoré poskytujeme

Regulačné poradenstvo
Prekladateľské služby
Sprostredkovanie predaja
V rámci tejto služby poskytujeme úplnú poradenskú podporu počas celého životného cyklu výrobku, a to vrátane podpory pri získavaní osobitných povolení na predaj.
Umiestňovanie výrobkov na trh
Administratívna podpora celého životného cyklu výrobku
Registrácia výrobkov na úradoch
Monitorovanie právnych predpisov
Výrobky, ktoré sú v štádiu pred uvedením na trh, vyhodnocujeme z regulačného hľadiska ‒ posudzujeme a prispôsobujeme označovanie výrobku a kontrolujeme produktovú dokumentáciu. V mene klienta na príslušných úradoch zabezpečujeme splnenie všetkých zákonom daných administratívnych povinností.

Špeciálnu pozornosť venujeme aj marketingovým materiálom. Zabezpečujeme ich súlad s príslušnými právnymi predpismi vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa.

V prípade pochybností ohľadom súladu existujúceho produktového alebo marketingového portfólia s predpismi klientom ponúkame externé kontrolné audity zamerané na zisťovanie a nápravu prípadných nezrovnalostí. V tejto súvislosti navrhujeme aj riešenia na riadenie rizík. 
sunshine solutions s.r.o. - Regulatory consultancy
Kontaktujte nás
Náš prekladateľský tým zabezpečuje najmä odborné preklady pre farmaceutický, zdravotnícky, kozmetický a potravinársky sektor. 

Výsledkom našich prekladateľských zručností  sú okrem iného profesionálne preložené a lokalizované brožúry pre pacientov, marketingové materiály, označenie kozmetických a potravinárskych výrobkov, príbalové letáky, klinické skúšky, návody na používanie zdravotníckych pomôcok a lekárskych prístrojov.

Základné jazykové kombinácie, ktoré poskytujeme, sú:
Angličtina  -> Slovenčina a Čeština
Nemčina  -> Slovenčina a Čeština
Francúzština -> Slovenčina a Čeština
Informácie o možnosti prekladov do iných než vyššie uvedených jazykov sú k dispozícii na požiadanie.

Či už sú preklady súčasťou lokalizačnej podpory alebo tvoria samostatnú službu, náš tím vždy kladie osobitný dôraz na kontext každého jazyka a zaisťuje použitie náležitej a súčasnej regulačnej aj marketingovej terminológie.

Výsledkom nášho dlhodobého pôsobenia v tejto oblasti je detailný prístup vo vyhotovení jednotlivých zákaziek založený na dôsledne vyvinutých štandardoch kvality, ktorá odzrkadľuje najprísnejšie požiadavky trhu.
sunshine solutions s.r.o. - Translation services
Kontaktujte nás
Pri sprostredkovaní predaja využívame rokmi vybudovanú sieť obchodných vzťahov. Častý kontakt s novými, inovatívnymi výrobkami a potenciálnymi kupcami nám tak umožňuje sprostredkovať našim klientom predaj ich výrobkov na nových trhoch.

Okrem samotného sprostredkovania predaja využívajú naši klienti širokú škálu sprievodných lokalizačných a agentúrnych služieb. Patrí k nim napríklad vyjednávanie obchodných podmienok medzi zmluvnými stranami, vybavovanie objednávok, obchodnej korešpondencie a spolupráca pri zabezpečení prepravy tovaru.
sunshine solutions s.r.o. - Sales Intermediary Services
Kontaktujte nás

Čo o nás hovoria naši klienti

Od nášho založenia v roku 2006 sme sa vďaka transparentnej povahe našej komunikácie a nekompromisným štandardom našich služieb stali dôveryhodným a spoľahlivým obchodným partnerom mnohým tuzemským a nadnárodným spoločnostiam.
O našej spokojnosti so službami spoločnosti SUNSHINE SOLUTIONS svedčia dlhé roky vzájomnej a spoľahlivej spolupráce.
Mgr. Zuzana Sedláková
dm drogerie markt, s.r.o. (Slovensko)
Odborné preklady, ktoré pre nás zabezpečuje spoločnosť SUNSHINE SOLUTIONS poukazujú na ich vysokú kompetentnosť v oblasti medicínsko-technickej terminológie.
RNDr. Marianna Čečková
slovenská pobočka Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic), s.r.o.
Spoločnosť SUNSHINE SOLUTIONS ponúka štandard spoľahlivosti, profesionalitu a prispôsobivosť tak, aby vyhovela všetkým požiadavkám svojho klienta.
Mgr. Igor Hlavatý
Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Vďaka dlhodobej spolupráci môžeme potvrdiť, že služby, ktoré poskytuje spoločnosť SUNSHINE SOLUTIONS spĺňajú všetky  požiadavky a štandardy nášho odvetvia.
Mgr. Viktória Martáková
Servier Slovensko spol. s.r.o.
Pri spolupráci so spoločnosťou SUNSHINE SOLUTIONS sa môžeme vždy spoliehať na fakt, že jej služby sú založené na dlhodobých odborných skúsenostiach.
Claudia Stabauer
ATT Drogerievertriebs GmbH
V obchodnom vzťahu so spoločnosťou SUNSHINE SOLUTIONS sa opierame o jej odborný prístup a dôslednosť pri vzájomnej komunikácii ako o základ našej dlhodobej spolupráce.
Zuzana Kozánková
LIEK, s.r.o.
Spoločnosť dm drogerie markt s. r. o. dlhé roky spolupracuje so spoločnosťou SUNSHINE SOLUTIONS v oblasti výživových doplnkov pri spracovávaní českých etikiet k výrobkom dm značiek, využívá tiež odborné poradenstvo. Pri zverení týchto odborných záležitostí spoločnosť SUNSHINE SOLUTIONS poskytuje promptný a kompetentný servis.
Ing. Denisa Šestáková
dm drogerie markt, s.r.o. (Česká republika)
Rýchlosť, spoľahlivosť a ústretovosť sú jadrom našich skúseností so spoločnosťou SUNSHINE SOLUTIONS.
Ján Hartl
MAXIM PHARM s.r.o
Radi by sme našim klientom vyjadrili plné uznanie za vynikajúce vzťahy, ktoré sme si v priebehu rokov mali tú česť vybudovať.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o využitie našich služieb alebo potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na nás.

Kontaktný formulár

Footer Contact Form SK
sunshine solutions s.r.o. - Contact us
Registračné údaje spoločnosti
Spoločnosť sunshine solutions, s. r. o. je zapísaná v Slovenskej republike ako spoločnosť s ručením obmedzeným pod č. 36365904 v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka číslo 40895/B so sídlom spoločnosti na: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto. 
od roku 2006
© 2006-2024 | Všetky práva vyhradené.
Ochrana osobných údajov
Vytvoril: Peter Kulcsár